Usluge

Održavanje

Današnje moderno poslovno okruženje ističe informatički dio kao kritičan faktor uspješnosti poslovanja bilo koje organizacije. Zbog toga je svakoj organizaciji vrlo važan stabilan informatički sustav koji dobro funkcionira. Istodobno se moraju zadovoljiti dva kontradiktorna uvjeta:

  • Stalne promjene i prilagodbe informatičkog sustava poslovanju
  • Pouzdan i stabilan rad sustava

Planske prilagodbe informatičkog sustava koje ne utječu negativno na poslovanje ključ su našeg uspjeha i uzrok zadovoljstva naših korisnika. U ovom području pružamo niz međusobno usklađenih usluga kako bi se istovremeno osigurala nadzirana promjena i stabilnost informatičkog sustava s krajnjim ciljem da korisnici sustava obavljaju svoju djelatnost bez ikakvih prekida i problema.

Kroz prihvatljive ugovore o održavanju, čime korisnik dobiva uslugu HelpDesk i servisnu službu i do 24 sata na raspolaganje, želi se osigurati maksimalna sigurnost uz minimalne troškove. Vrstu i režim održavanja, razine kritičnosti, parametre i procedure suradnje s korisnikom u poslovima obuhvaćenima održavanjem definiramo Ugovorom o održavanju i pripadajućom dokumentacijom.

Obratite nam se s povjerenjem, jer naše dugogodišnje iskustvo i razni profili korisnika jamče da ćemo naći razinu usluge adekvatnu Vašim stvarnim
potrebama i predviđenom budžetu.